گوسفند عجیبی که ۳۵ کیلو پشم دارد+عکس

10:56 - 1399/12/07
زدن ۳۵.۴ کیلوگرم پشم از روی بدن گوسفند استرالیایی در ایالت ویکتوریا استرالیا
گوسفند-عجیبی-که-۳۵-کیلو-پشم-داردعکس-

زدن ۳۵.۴ کیلوگرم پشم از روی بدن گوسفند استرالیایی در ایالت ویکتوریا استرالیا

گوسفند عجیبی که ۳۵ کیلو پشم دارد+عکس9