عکس بامزه هومن سیدی و دخترش نیل در روز پدر + عکس

08:30 - 1399/12/07
هومن سیدی این عکس را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

هومن سیدی این عکس را در صفحه شخصی خود منتشر کرد. و نوشت :

«من رو هومن صدا میزنه امروز با یه صدای بلند بهم‌گفت بابا روزت مبارک صداش شبیه به بوی عطر بود غیر قابل توصیف دوست دارم دلیل زندگی »

عکس بامزه هومن سیدی و دخترش نیل در روز پدر + عکس16