تامین اجتماعی به مردم بیمه شده رحم نکرد +دلیل

12:31 - 1399/12/06
کارگر آنلاین | با اینکه حذف دفترچه های کاغذی اقدامی در زمان کنونی قابل ستایش است اما سازمان تامین اجتماعی بدون پیوست اطلاع رسانی جامع و مانع دست به این اقدام زد که بر اساس گزارش رسانه های خبری در چند روز گذشته مشکلات فراوانی در مراجعه مردم به مراکز درمانی این سازمان و طرف حساب با سایر بخش های درمانی کشور ایجاد کرده است .

با اینکه حذف دفترچه های کاغذی اقدامی در زمان کنونی قابل ستایش است اما سازمان تامین اجتماعی بدون پیوست اطلاع رسانی جامع و مانع دست به این اقدام زد که بر اساس گزارش رسانه های خبری در چند روز گذشته مشکلات فراوانی در مراجعه مردم به مراکز درمانی این سازمان و طرف حساب با سایر بخش های درمانی کشور ایجاد کرده است .

سئوال از مسئولین تامین اجتماعی اینجاست آیا نباید یک ماه قبل از آغاز توقف استفاده از دفترچه از ظرفیت صدا و سیما در سطح ملی در قالب اطلاع رسانی های مختلف از جمله موشن گرافی و آموزش های مختلف از بخش های خبری و برنامه ای به مردم آموزش داده می شد . و به چند نشست خبری و ارسال خبر بسنده نمی شد.

آیا نباید از ظرفیت شبکه های اجتماعی و بازنشر اینفو گرافی های اطلاع رسانی گسترده استفاده می شد.

کار ساده ای بود .....