هشدار / عدم درمان این بیماری موجب مرگ افراد می شود

10:58 - 1399/12/06
میثم اسمعیلی، کارشناس واحد مبارزه با بیماری های شبکه بهداشت درمان شهرستان آوج، ضمن معرفی بیماری سل به عنوان بیماری عفونی که عامل آن توسط قطره های تنفسی منتقل می شود و در غالب موارد دستگاه تنفسی را آلوده می کند، بر درمان قطعی این بیماری تاکید کرد و عدم درمان را در 50 درصد موارد موجب مرگ فرد مبتلا دانست.

میثم اسمعیلی، کارشناس واحد مبارزه با بیماری های شبکه بهداشت درمان شهرستان آوج، ضمن معرفی بیماری سل به عنوان بیماری عفونی که عامل آن توسط قطره های تنفسی منتقل می شود و در غالب موارد دستگاه تنفسی را آلوده می کند، بر درمان قطعی این بیماری تاکید کرد و عدم درمان را در 50 درصد موارد موجب مرگ فرد مبتلا دانست.

به گفته این کارشناس به دلیل دفاع سیستم ایمنی بدن در مقابل عامل بیماری زای سل، برخی افراد به این بیماری آلوده شده اند در حالی که از بیماری خود اطلاع نداشتند و این، تایید کننده این مطلب است که ورود عامل بیماری زا به بدن ضرورتا موجب ایجاد عوارض بیماری نخواهد شد.

این کارشناس مبارزه با بیماری ها با بیان این مطلب که یک فرد آلوده حتی درصورت فقدان علائم می تواند سالانه 10 تا 15 نفر را آلوده کند، انجام نمونه گیری برای شناسایی افراد مبتلا را از جمله اقدامات حوزه سلامت دانست و از تهیه 103 نمونه سل در سال 99 در شهرستان آوج خبر داد.

اسماعیلی، سرفه بیش از دو هفته، خلط خونی، بی اشتهایی و کاهش وزن را از علائم این بیماری دانست و بر ضرورت انجام نمونه گیری از افراد دارای این علائم تاکید کرد. به گفته وی، طول درمان بیماری، شش ماه است.