خبر خوش / جزئیات افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده

07:26 - 1399/12/06
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه سبد معیشت کارگران برای سال آینده ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شده، گفت:

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه سبد معیشت کارگران برای سال آینده ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شده، گفت: این رقم بر مبنای آمار تورم دی ماه محاسبه شده اما مطئمنا هزینه های واقعی زندگی بیشتر است. با توجه به جلب نظر شورکای اجتماعی رقم پذیرفته شد و ضمن اینکه برای شروع جلسات شورای عالی کار نیاز به تعیین رقم بود.

محمدرضا تاجیک اظهار کرد: پیشنهاد گروه کارگری برای رقم سبد حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود اما در نهایت عدد به صورت حداقلی برای معیشت کارگران مورد توافق قرار گرفت.

تاجیک عنوان کرد: قصد گروه کارگری این بود که با اتفاق نظر بیشتر و همفکری بهتری عدد سبد معیشت تعیین شود. ناگفته نماند که در جلسات، نمایندگان مرکز آمار با اعدادی که ارائه دادند، روشنگری صورت گرفت و در واقع کمک زیادی به کمیته مزد کردند، از آنها تشکر می کنم.

وی در ادامه بیان کرد: عدد اقلام خوراکی برای پایان سال ۹۹ تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده که در واقع با کل حقوق کنونی کارگران برابری می کند و این یعنی حقوق دریافتی تنها صرف اقلام خوراکی شده است. آیا واقعا کارگران نیاز به هزینه مسکن، پوشاک و هزینه های پزشکی ندارند؟ این موضوع نگران کننده است و باعث می شود کارگران در آینده با بحران روبرو شوند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید بر این که افزایش دستمزد برای سال آینده بیشتر از سال های گذشته خواهد بود، گفت: این برای کارگران خوشایند نیست چون شما به عدد ۶ میلیون ۸۹۵ هزار تومان سبد معیشت نگاه کنید، حقوق حتی با افزایش ۱۰۰ درصدی، ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد شد و باز هم به رقم سبد نمی رسد و با توجه به این ارقام به نظر شما چه رقمی را در جلسات شورای عالی کار برای دستمزد طلب کنیم؟

تاجیک افزود: در سه چهار سال گذشته صحبتی مطرح شده که عقب ماندگی دستمزد از بین برود اما متاسفانه در دو سال گذشته نه تنها از بین نرفت بلکه زیاد هم شد. تقاضای ما از دولت این است که به کمک جامعه کارگری بیایند چون که آنها بزرگترین کارفرمای کشور هستند و باید کارگران را درک کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: توقع امسال ما از شورکای اجتماعی این است که حداقل اختلاف بین دستمزد و سبد را زیاد نکنند. در حال حاضر اختلاف سبد با دستمزد حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است و اگر این عدد را بگیریم تازه با سال قبل برابری می کنیم.