گوش‌بری و قطع دست در تهران + فیلم

18:17 - 1399/12/05
جوان تهرانی به اتهام گوش بری در یک نزاع دستگیر شد

متهمی ‌که از هشت ماه قبل در درگیری با عده ای از آنها کینه به دل گرفته بود بار دیگر آنها را سر قرار کشاند و گوش یکی از آنها را برید.وی حالا به اتهام ایراد ضرب و جرح منجر به نقص عضو بازداشت شده است.

گوش‌بری و قطع دست در تهران + فیلم7

متهم در طرح جمع آوری اراذل و اوباش مقابل سردار رحیمی در توضیح ماجرا گفت: هشت ماه قبل با عده ای جوان درگیر شده بودیم و یکی از آنها دست دوستم را قطع ‌کرده بود.کینه قبلی سبب شد بار دیگر با هم قرار گذاشتیم و وقتی سر قرار رسیدند من فقط چاقو را در هوا می چرخاندم و نفهمیدم چطور به گوشش اصابت کرد.

منبع رکنا