تصویر باورنکردنی از دانش آموزان لرستانی+عکس

08:25 - 1399/12/05
محل گذر دانش آموزان به کلاس درس! کوهستان جلزاب، میانکوی شرقی لرستان، نیمه دوم بهمن ١٣٩٩
تصویر-باورنکردنی-دانش-آموزان-لرستانیعکس-

محل گذر دانش آموزان به کلاس درس! کوهستان جلزاب، میانکوی شرقی لرستان، نیمه دوم بهمن ١٣٩٩

تصویر باورنکردنی از دانش آموزان لرستانی+عکس12