تولد گوسفند عجیب غریب در ایلام + عکس

14:35 - 1399/12/04
یک گوسفند با ۲ سر در ایلام وجود دارد.
تولد-گوسفند-عجیب-غریب-ایلام--

یک گوسفند با ۲ سر در ایلام وجود دارد. تولد گوسفند عجیب غریب در ایلام + عکس19

برخی از حیوانات خلقت متفاوتی دارند که موجب تفاوت ظاهری آنها می شود.

یکی از حیوانات عجیب که دچار نقص در ظاهرش است در محور میش خاص استان ایلام مشاهده شده است.

یک گوسفند با ۲ سر در ایلام وجود دارد که همین امر موجب شگفتی شده است.

البته پیش تر هم در استان خوزستان یک گوسفند با ۲ سر دیده شده بود که دلیل آن خوراندن داروهای خاص یا مصرف گیاهان سمی و یا تقسیم سلولی بوده است.