استارت نقل و انتقلات زمستانی از امروز

12:20 - 1399/12/02
از امروز 2 اسفند ماه نقل و انتقالات زمستانی لیگ برتر ایران آغاز میشود و محدودیت جذب بازیکن خارجی عمچنان به قوت خود باقیست.
استارت نقل و انتقلات زمستانی از امروز

به گزارش "ورزش سه"، تیم ها از امروز در حالی به استقبال نقل و انتقالات زمستانی می روند که همان طور پیش بینی می شد محدودیت جذب بازیکن و مربی خارجی به قوت خود باقی است. در حالی که از سوی برخی از باشگاه ها تلاش شد تا این محدودیت برداشته شود. از آنجایی که پرونده های شکل گرفته از سوی بازیکنان و مربیان خارجی علیه تیم های ایرانی در فیفا هم چنان مفتوح است سازمان لیگ تمایلی برای برداشتن این قانون ندارد و صحبت ها بر این منوال است این قانون در صورتی برداشته خواهد شد که همه پرونده های طرح شده علیه تیم های ایرانی در فیفا تعیین و تکلیف شود.

گفته می شود روزی هم اگر قرار باشد به تیم ها اجازه جذب بازیکن خارجی داده شود مشروط خواهد بود با این توضیح که در صورت عدم پرداخت دستمزد بازیکن خارجی و طرح شکایت در فیفا از سوی بازیکن خارجی اینبار کمیته تعیین وضعیت تیم خاطی را بمدت چند فصل از جذب بازیکن خارجی محروم خواهد کرد. آنچه که مسلم است قانون مورد اشاره در نیم فصل دوم به قوت خود باقی خواهد بود.

منبع ورزش 3