آیا آزادسازی قیمت خودرو راهکار کنترل بازار است؟ + جزئیات

17:28 - 1399/11/30
آزادسازی قیمت خودرو به عنوان یکی از راهکارهای کنترل بازار مطرح می‌شود که البته اجرای آن نیاز به تمهیدات ویژه‌ای دارد.
آزادسازی قیمت خودرو

آزادسازی قیمت خودرو به عنوان یکی از راهکارهای کنترل بازار مطرح می‌شود که البته اجرای آن نیاز به تمهیدات ویژه‌ای دارد.

با وجود افزایش چندین برابری قیمت خودرو در بازار و کارخانه طی سال گذشته ، خودروسازها باز هم ادعای ضرر و زیان دارند.

خودروسازان و وزارت صمت راه حل کنترل بازار را آزادسازی قیمت خودرو عنوان می کنند اما برخی کارشناسان معتقدند این آزادسازی نباید یکباره انجام شود و اجرای آن به تمهیداتی نیاز دارد.