این استاد دانشگاه 5 سال حمام نرفته است + عکس

15:00 - 1399/11/29
یک کاربر فضای مجازی در توییتی نوشت: یه پزشک آمریکایی که استاد دانشگاه Yale هم هست ۵ ساله دوش نگرفته. تبریزیان که در مقابل این هیچه. یه کانال تلگرامی بیشتر نداره!
این-استاد-دانشگاه-5-سال-

یک کاربر فضای مجازی در توییتی نوشت: یه پزشک آمریکایی که استاد دانشگاه Yale هم هست ۵ ساله دوش نگرفته. تبریزیان که در مقابل این هیچه. یه کانال تلگرامی بیشتر نداره!

این استاد دانشگاه 5 سال حمام نرفته است + عکس5