تجاوز مرد سادیسمی به زن جوان و بی گناه + عکس متجاوز

09:00 - 1399/11/29
دستگیری متجاوز سادیسمی که قربانی خود را در کمد مورد تجاوز قرار می داد.پلیس آمریکا متجاوز سادیسمی که یک زن را ربوده و او را روزها در کمد لباس زندانی کرده و او را مورد تجاوز قرار داده بود دستگیر شد.

دستگیری متجاوز سادیسمی که قربانی خود را در کمد مورد تجاوز قرار می داد.پلیس آمریکا متجاوز سادیسمی که یک زن را ربوده و او را روزها در کمد لباس زندانی کرده و او را مورد تجاوز قرار داده بود دستگیر شد.

    اطلاعات پلیس نشان می دهد که هر بار که این مرد سادیسمی در کمد لباس را باز می کرد قربانی اش را تا سرحد مرگ کتک می زد و مورد تجاوز قرار می داد تا این که پس از یک هفته از آزارهایش قربانی را سوار خودرواش کرده تا با خود برای خرید به فروشگاه ببرد اما در همین زمان زن بیچاره با زدن ضربه به سر مرد متجاوز او را گیج کرده و موفق شد از خودرو فرار کند و با پلیس تماس بگیرد.

    تجاوز مرد سادیسمی به زن جوان و بی گناه + عکس متجاوز1

    سخنگوی پلیس در این باره گفت که قربانی شرایط سخت و دردآوری را متحمل شده و هر لحظه احتمال وقوع یک قتل نیز وجود داشته است اما خوشبختانه با هوشیاری زن جوان از مرگ نجات یافت.