شلیک مرگ آور به مادر و دختر توسط پسر آبادانی ! / دختر جوان زنده می ماند؟!

17:15 - 1399/11/28
پسر جوان در صحنه ای وحشت آور با تیراندازی در خانه شان دست به قتل مادرش و زخمی کردن خواهرش در آبادان زد و گریخت.
شلیک

پسر جوان در اقدامی هولناک با شلیک گلوله دست به قتل مادرش زد و خواهرش را راهی بیمارستان کرد.

ساعت 13:30 دقیقه یکشنبه 26 بهمن امسال صدای تیراندازی های وحشت آوری در منطقه ایستگاه 8 کوی قدس خط وسط به گوش رسید و خیلی زود تیمی از ماموران برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند.

تیراندازی مرگبار پسر به مادر و خواهر

ماموران با حضور در صحنه تیراندازی با 2 زن که غرق خون روی زمین افتاده بودند روبرو شدند که در بررسی های ابتدایی مشخص شد مادر خانواده به قتل رسیده است و دختر جوان که با مرگ دست و پنجه نرم می کرد نیز به بیمارستان منتقل شد.

تیم پلیسی در تحقیقات میدانی پی بردند که پسر خانواده از خرمشهر به آبادان سفر کرده و با در دست داشتن اسلحه کلاشینکف اقدام به تیراندازی به سمت مادر و خواهر خود کرده و سپس پا به فرار گذاشته است.

بنا بر این گزارش، تحقیقات برای دستگیری پسر خانواده در دستور کار ماموران پلیس آبادان قرار گرفته است.

منبع : رکنا