فوری: زمان واکسیناسیون سراسری کرونا در ایران اعلام شد + فیلم

17:02 - 1399/11/13
بر اساس علیرضا بیگلری رئیس انستیتو پاستور ایران، زمان واکسیناسیون سراسری کرونا در ایران اعلام شد
فوری: زمان واکسیناسیون سراسری کرونا در ایران اعلام شد + فیلم

علیرضا بیگلری رئیس انستیتو پاستور ایران گفت: باید دانست که کشورهای مختلفی تزریق واکسن کووید ١٩ را آغاز کرده اند، و برخی از کشورها با کارخانجات به صورت مستقیم قرارداد بستند و واکسن تحویل گرفتند و تصمیم قریب به اتفاق کشورها این بود که از سبد مشترک سازمان بهداشت جهانی خرید کنند.

وی افزود: با توجه به واکسن های متعدد دنیا، عاقلانه بود که از سبد مطمئن سازمان بهداشت جهانی بهداشت شامل واکسن ١٨تولید کننده مهم دنیا، خرید کنیم و این کار را انجام دادیم. خوبی این کار این است که اگر یکی از واکسن ها، عوارض داشته باشد یا ایمنی درستی را ایجاد نکند می توانیم از تنوع سبد واکسن های سازمان بهداشت جهانی استفاده کنیم و این انتخاب ایران است.

وی گفت: امیدواریم در هفته های آینده با تحویل این واکسن ها، کار تزریق را با اولویت بندی در دستور کار آغاز کنیم.

احتمال آغاز واکسیناسیون کرونا در ۶ تا ٨ هفته آینده

رئیس انستیتو پاستور ایران با اشاره به زمان آغاز واکسیناسیون کرونا در ایران گفت: در کنار خرید از کواکس تحویل و تزریق واکسن ها در حدود ۶ تا ٨ هفته آینده آغاز می شود، همچنین با هدایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با شرکت های مطمئن مذاکره برای تهیه واکسن کرونا آغاز شده است و واکسن کواکس زودتر به دست ایران خواهد رسید.

بیگلری افزود: کشور ما نپذیرفت از واکسن های ناشناخته برای تزریق مردم استفاده کند اما برخی کشورها پذیرفتند این آزمایش بالینی بر روی مردم آنها انجام شود تزریق واکسن را به صورت آزمایشی فقط برای واکسن هایی اجازه دادیم که تولید داخل و یا تولید مشترک باشد.

رئیس انستیتو پاستور ایران ادامه داد: نخستین واکسن تولیدی داخل، این هفته وارد آزمایش بالینی می شود و در طی سه تا چهار هفته آینده حداقل دو واکسن وارد فاز یک کارآزمایی بالینی می شود.

خبرخوش از تولید واکسن کرونای تولید مشترک ایران

بیگلری افزود: خبر بسیار خوب این است که یکی از واکسن ها که تولید مشترک بین ما و کشور دیگر است مراحل حیوانی را به خوبی گذرانده شده است و خوشبختانه فاز یک کارآزمایی بالینی آن هم جواب بسیار خوبی گرفت و مرحله دوم هم در آن کشور در حال انجام است و امیدواریم در بهمن بتوانیم فاز آخر کارآزمایی بالینی را با افتخار به عنوان تولید ایرانی تقدیم مردم کنیم.

وی درباره جهش های ویروس کووید ١٩از جمله ویروس انگلیسی و تاثیر آن بر واکسن های ساخته شده گفت: جهش های این ویروس، این نگرانی و دغدغه را ایجاد کرده است که شاید واکسن هایی که تا کنون تولید شده، ممکن است کارآیی خود را از دست بدهد اما این موضوع به اثبات نرسیده است و باید منتظر تحقیقات بیشتر در این زمینه باشیم.