فوری: فیلم فوران آتشفشان غول پیکر در ناحیه مسکونی

13:06 - 1399/11/13
آتشفشان بزرگ فعال شد. این ناحیه مسکونی با آژیر قرمز دولت اهالی این منطقه را از خطر آگاه ساخت و شهرهای اطراف در حال تخلیه شدن هستند. فیلمی که مشاهده می کنید دقایقی قبل منتشر شده است.
فوری: فیلم فوران آتشفشان غول پیکر در ناحیه مسکونی

اقتصاد نیوز : آتشفشان بزرگ کیلوه‌آ در جزایر هاوایی فعال شد. این ناحیه مسکونی با آژیر قرمز دولت محلی اهالی این منطقه را از خطر آگاه ساخت و شهرهای اطراف در حال تخلیه شدن هستند. فیلمی که مشاهده می کنید دقایقی قبل منتشر شده است. به گزارش اقتصاد نیوز، 1700 نفر در اطراف این آتشفشان سکونت می کنند که در حال ترک خانه هایشان هستند.